Σχέδια κοπής

Εργαλείο βελτιστοποίησης σχεδίων κοπής

Δημιουργία τεμαχίων
Υπολογισμός εξόδων
Απαιτούμενη ποσοτητα υλικών
Μεταφέρετε δεδομένα για βελτιστοποιημένα σχέδια κοπής στην εφαρμογή για κινητά